Skip to content

THÔNG BÁO LỰA CHỌN SÁCH

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
Số:      /TB-THMĐ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TT Tiên Lãng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Minh Đức

Năm học 2020-2021

           Căn cứ thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-UBND  ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ tờ trình số 05/TTr-HĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020  của Hội đồng lựa chọn sách khoa trường tiểu học Minh Đức, ngày 24 tháng 4 năm 2020      Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đức đã ký Quyết định số 18/QĐ-THMĐ  ngày  24/4/2020 ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 

STT Môn học/

HĐGD

Bộ sách

 

Tác giả
 

 

1

 

 

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
 

2

 

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.
 

3

Đạo Đức Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai,

Lục Thị Nga.

 

4

TN-XH Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.
 

5

Giáo dục thể chất Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vượng
6 Âm nhạc Kết nối tri thức với cuộc sống Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân
 

7

Mỹ thuật Kết nối tri thức với cuộc sống Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên),Phạm Duy Anh.
 

8

Hoạt động trải nghiệm Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.
 

9

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1(Hoàng Văn Vân – Tổng chủ biên); Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên),

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền,

Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang.

  Vậy nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh và nhân dân được biết để phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận                                                             

– PGD&ĐT huyện;

– Các tổ, đoàn thể, Ban ĐDCMHS;

– Website nhà trường;

– Lưu: VT;

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Lý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *